Voor wie is deze training

De training ‘Zo wil ik leven!’ heeft mensgerichte zorg als uitgangspunt. Mensgericht betekent de ander zien als uniek mens die hij of zij is met zijn eigen karakter, waarden, normen en levensverhaal. Familie, naasten en vrienden hebben hier ook invloed op.

Om in te kunnen spelen op de persoon en zijn behoeften is het nodig om deze unieke mens te leren kennen. ‘Zo wil ik leven’ richt zich nadrukkelijk op de mens in plaats van zijn ziekte. Mensen (her)ontdekken wat zij belangrijk vinden en zo lang mogelijk willen blijven doen, zoals oppassen op de kleinkinderen, tuinieren, fietsen etc.

Tijdens de training oefenen de deelnemers met de elementen uit ‘Zo wil ik leven’. Zij ervaren op welke manier ‘Zo wil ik leven’ kan helpen om in kort tijdsbestek iemand echt te leren kennen en een ‘waardenloos’ gesprek te voeren over zijn /haar leven.

Leerdoelen

  • Inzicht hoe je met behulp van ‘Zo wil ik leven’ invulling kan geven aan de veranderende rolverdeling patient – zorgverlener waarbij betere zorg door gezamenlijke besluitvorming het doel is.

  • Mensgericht en ‘waardenloos’ werken. Je vraagt de patiënt NIET uit, maar deze vertelt met behulp van de app wat belangrijk voor hem is, zodat ondersteuning en zorg daarbij kan aansluiten. Het is dus andersom! Dit vraagt een grote omslag in denken en doen.

  • Inzicht in wat eigen regie is en de effecten daarvan op de patiënt.

  • Theoretische kennis over normen en waarden en de manier waarop mensen keuzes maken.

  • Handvatten om met behulp van het vierlagen-model met de patiënt in gesprek te gaan die ‘Zo wil ik leven’ gebruikt

  • Inzicht in de eigen waarden en normen en de invloed hiervan tijdens de hulpverlening.
Wil jij ook leren hoe je nóg beter een gesprek kunt voeren met jouw cliënten?

Welke onderwerpen worden behandeld

Wie ben jij?

Waar ligt mijn persoonlijke kracht als hulpverlener en persoon. Persoonlijke Profiel Analyse (PPA) is een instrument dat diverse kenmerken meet van menselijk gedrag. Het brengt de vaak complexe werkelijkheid van mensen en hun gedrag overzichtelijk en begrijpelijk in kaart. Waarom nemen bepaalde mensen altijd de leiding en volgen anderen liever? Of waarom zijn sommige mensen zo flexibel en hechten anderen aan procedures? De persoonlijke profielanalyse geeft inzicht in waarom we doen wat we doen. En als je dit weet kan je dit inzetten om doelgericht te werken.

Belangrijke onderwerpen

Theorie over normen en waarden: Met de levensonderwerpen lijst uit ‘Zo wil ik leven’ kan je zien wat jouw belangrijkste levenswaarden zijn en in hoeverre je hier daadwerkelijk invulling aan geeft in je leven. De lijst bestaat uit verschillende domeinen die voor de meeste mensen in meer of mindere mate belangrijk zijn (gebaseerd op VLQ en VLQ-2)

Mogelijkheden en besluit

De 3 tips uit ‘Zo wil ik leven’ voor een gesprek met iemand met een veranderde levensdiagnose.
Elk mens is anders, elk mens kiest anders; de theorie van de 7 keuzenstijlen.

Wat zeg jij?

In gesprek gaan met mensen die ‘Zo wil ik leven’ gebruiken vraagt om specifieke coachende gespreksvaardigheden. Het verschil tussen de rol als hulpverlener en coach. Coachen onder de waterlijn, hoe vraag je door op Vier lagen model (Erhard Weiher).